тренінги особистісного зростання

Тренінги особистісного зростання

На наших тренінгах ми навчаємо:

Ми проводимо психологічні тренінги для дітей від 7-17 років та дорослих.

  • лідерських якостей та впевненості у собі
  • умінням комунікувати
  • адекватної самооцінки
  • креативно та творчо мислити
  • тренувати пам’ять та увагу
  • бути психологічно готовим до навчання
  • умінням вирішувати конфлікти
  • відповідальності та самостійності
  • профорієнтації